• 23/04/2013 – Teknik Debi, su ve atık su arıtma da membran teknolojisini teşvik etmek için ItN Nanovation A.G. ile işbirliği anlaşması imzaladı.
  • 26/09/2013 – Teknik Debi & ItN, İSKİ için MBBR prosesli seramik membran Pilot Uygulamasını başarı ile devreye aldı.
  • 23-24/09/2014 – Teknik Debi & ItN ,4. Türk – Alman Su İşbirliği Gün’ünde Antalya, Türkiye’de Bay Kaplan tarafından temsil edildi.

Editor:
Teknik Debi Mühendislik İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi
İstanbul Ticaret Kayıt Numarası : 776853/0
E-Posta : info@teknikdebi.com
Web Sayfası : www.teknikdebi.com
Yönetim kurulu (temsil yetkisi ile): AKIN KAPLAN (Genel Müdür)
Dizayn: Bengi Gizem Turna / Uygulama: Mehmet Aydın Özen

Bu web sitesinde sürekli olarak, mümkün olduğu ölçüde, doğru ve tam bilgi vermeye çabalıyoruz. Firma sağlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği ve kalitesine dair her hangi bir garanti üstlenmez. Firma’nın sorumluluk kapsamı dışında olan Firma dışı web siteleri/linklere doğrudan veya dolaylı referanslarda, Firma her hangi bir mesuliyet üstlenmez ve linkler yerleştirildikten sonra bu sitelerde yapılan her türlü içerik değişikliğinden kendini açıkça uzak tutar.

Teknik Debi Mühendislik İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.
Adres:
Nispetiye Mah. Peker Sok. Tuğ Apt. No:9/3
Levent, Beşiktaş 34340 Istanbul - Türkiye
Telefon:
+90 212 284-4900
Faks:
+90 212 284-4902
E-posta:
Web Sayfası: